Module: MECH5700M Aerospace StructuresAcademic year 2021 to 2022
Weeks: S9-S8 (16 Aug 2021 to 14 Aug 2022)
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Mon            
MECH5700M01/LEC 6/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Chemistry LT B (2.17) 25
MECH5700M01/LEC 1/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Mechanical Engineering LT A (1.33) 14-22, 23
   
MECH5700M01/LEC 7/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Civil Engineering LT A (1.10) 25
MECH5700M01/LEC 2/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Electrical Engineering Keysight Technologies LT (1.52) 14-22, 23
         
Tue                                
MECH5700M01/LEC 3/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Chemical and Process Engineering LT A (2.23) 14-22, 23
     
Wed                                          
Thu                    
MECH5700M01/LEC 5/01 de Boer,Greg,Dr
Weeks:
Mechanical Engineering LT A (1.33) 24
                 
Fri                                          
Sat                                          
Sun