Programme: Geophysics (Int) 1st Year
(
MGPSGEOP9Y1)
Academic year 2020 to 2021
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
Mon                                
SOEE1680 Lecture
Weeks:
14-22, 23
                       
   
SOEE1680 Lecture
Weeks:
14-22, 23
SOEE all year 1 Induction
Weeks:
0
   
PHYS1200, PHYS1231 Lecture
Weeks:
1-11
       
SOEE1312 Lecture
Weeks:
14-22, 23
SOEE all year 1 Induction QA Drop in session
Weeks:
0
 
SOEE1620 Lecture
Weeks:
11
                   
       
PHYS1200, PHYS1270, PHYS1231 Lecture
Weeks:
1-11
   
SOEE1690, SOEE1640 Lecture
Weeks:
14-22, 23
   
PHYS1231 Tutorial
Weeks:
4-11
PHYS1240, PHYS1270, PHYS1231, PHYS1200 Lecture https://tinyurl.com/Y1Phys
Weeks:
0
SOEE1620 Lecture
Weeks:
1-5, 7-11
                       
Tue                            
SOEE1160 Practical
Weeks:
24
                   
   
SOEE1680 Lecture
Weeks:
24
SOEE1690, SOEE1640 Lecture
Weeks:
24
PHYS1210, PHYS1250, PHYS1280 Lecture
Weeks:
14-22, 23-24
   
PHYS1210, PHYS1280, PHYS1250 Workshop https://tinyurl.com/PHYS2WAVES
Weeks:
14-22, 23-24
   
PHYS1231, PHYS1200 Lecture
Weeks:
1-11
 
SOEE all year 1 Induction Q&A Drop in session with SES
Weeks:
0
                       
   
SOEE all year 1 Induction
Weeks:
0
       
SOEE all year 1 Induction Intercultural Awareness Workshop
Weeks:
0
                             
Wed    
SOEE1680 Lecture
Weeks:
24
 
SOEE all year 1 Induction Introduction from Your Societies & Student Voice
Weeks:
0
SOEE1690, SOEE1640 Lecture
Weeks:
14-22, 23-24
SOEE all year 1 Induction
Weeks:
0
                       
       
SOEE1312 Lecture
Weeks:
24
   
SOEE all year 1 Induction
Weeks:
0
SOEE all year 1 Meeting
Weeks:
23
PHYS1250, PHYS1210, PHYS1280 Lecture
Weeks:
15
PHYS1250, Academic Tutorial Tutorial, Seminar https://tinyurl.com/S2TUTRP
, Alternative times Weeks:
14-22, 23-24
                           
           
SOEE1620 Lecture
Weeks:
1-5, 7-11
       
PHYS1231 Tutorial https://tinyurl.com/PHYS1231TUT1
Weeks:
3
SOEE1680 Practical
Weeks:
14-22, 23
                       
Thu    
SOEE1156 Presentation
Weeks:
21
SOEE1690, SOEE1640 Practical
Weeks:
23
           
SOEE1156 Lecture
Weeks:
1, 3, 7
                           
   
SOEE2630, SOEE1150 Tutorial
Weeks:
1-5, 7-11
       
SOEE1156 Lecture
Weeks:
15, 19
   
PHYS1200, PHYS1231, PHYS1240 Workshop
Weeks:
1-11
SOEE1156 Library
Weeks:
2
SOEE1312 Tutorial
Weeks:
24
                       
   
SOEE1312 Tutorial
Weeks:
24
   
SOEE1680 Practical
Weeks:
24
   
SOEE1680 Practical
Weeks:
14-22, 23-24
SOEE1312 Tutorial
Weeks:
14-22, 23
                       
Fri    
SOEE1690, SOEE1640 Field work
Weeks:
24
                       
                       
SOEE1160 Computer Based Learning GIS
Weeks:
7-10
                           
           
SOEE2630, SOEE2631, SOEE1150 Lecture
Weeks:
1-5, 7-11
   
PHYS1250 Lecture
Weeks:
14-22, 23-24
 
SOEE all year 1 Induction The Academic Year Ahead
Weeks:
0
                             
   
SOEE1160 Practical
Weeks:
14-22, 23
       
SOEE1312 Tutorial
Weeks:
14-22, 23
                               
Sat                                                            
Sun